7

Juridisch advies

Voorkomen is beter dan genezen

 

Ook op juridisch vlak is Hoornwijck Groep u graag van dienst.

Met deze relatief jonge loot adviseert Hoornwijck Groep u op verschillende rechtsgebieden variërend van arbeids-, ondernemings- tot algemeen verbintenissenrecht.

Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het verzuimreglement, personeelshandboek of bijvoorbeeld autoregeling. Daarnaast staat Hoornwijck Groep u bij het bepalen van de duur en welk soort arbeidsovereenkomst opgesteld zou kunnen worden. Maar ook als het gaat om het beëindigen van een arbeidsrelatie kunt u op Hoornwijck Groep een beroep doen.

Ondernemers weten wat ze willen en zijn resultaatgericht. Een beslissing is snel genomen. Toch is het raadzaam vooraf advies in te winnen als het gaat om het (ver) kopen van een onderneming. Er zijn veel uiteenlopende aspecten die bij de (ver)koop en levering van een onderneming een rol spelen. Denk hier bijvoorbeeld aan een intentieverklaring, hoe de verkoopprijs betaald moet worden, het bedingen van garanties en/of vrijwaringen of het overnemen van werknemers. Om het (ver)koopproces met zo min mogelijk risico’s te laten verlopen, is het van belang om ruim voor het opstellen van de uiteindelijke (verkoop)overeenkomst juridisch advies in te winnen.

Dagelijks verricht u rechtshandelingen. Bijvoorbeeld als u producten of diensten inkoopt. De al dan niet schriftelijk gesloten (ver)koopovereenkomst biedt niet altijd duidelijkheid als blijkt dat het gekochte product niet voldoet aan hetgeen u mag verwachten. Misschien is zelfs schade ontstaan als gevolg daarvan. Graag adviseert Hoornwijck Groep u dan zodat u krijgt waar u (contractueel) recht op heeft.

Alhoewel in z’n algemeenheid een ondernemer het nemen van risico’s niet schuwt, helpt Hoornwijck Groep u uw risico te beperken.

 

Contact
 
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
088 - 319 80 80 info@hoornwijckgroep.nl