3

Bedrijfweergezondplan

Niemand wil failliet gaan. 

U toch ook niet?

 

U bent ondernemer in hart en nieren. Jarenlang is er geen vuiltje aan de lucht geweest. Uw  bedrijf draaide goed en u had geen enkele moeite om aan uw financiële verplichtingen te  voldoen. De economische crisis heeft u overleefd, maar het herstel gaat te langzaam. Door  tegenvallende bedrijfsresultaten en oplopende kosten ziet u uw liquiditeit in ras tempo  verslechteren. Voor u het weet is het vijf voor twaalf en zou u wel eens failliet kunnen gaan.  De handdoek in de ring gooien? Niet doen, want Hoornwijck Groep kan u helpen. Met ons  Bedrijfweergezondplan. Want door nu adequaat en doortastend in te grijpen, een  onderbouwd plan te maken en goede afspraken te maken met schuldeisers, kunt u een  faillissement voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat maar liefst één op de vier faillissementen  helemaal niet nodig is?

Wij kijken als buitenstaander naar uw bedrijf en uw financiële  situatie.

Door onze kennis en ervaring komen wij met onorthodoxe oplossingen. Daarmee  hebben we al tientallen mkb‐bedrijven op tijd van de ondergang gered en weer succesvol op  de rails gezet. Hoe werkt het? Het Bedrijfweergezondplan omvat ruwweg zeven stappen. Dit  stappenplan begint met het opstellen van een haalbaarheidsanalyse. Als uit deze eerste  analyse blijkt dat er voor uw onderneming mogelijkheden zijn, zetten we doelgericht  vervolgstappen om uw bedrijf overeind te houden. Zo kunt u financieel gezond weer verder. 

Wilt u meer weten over het Bedrijfweergezondplan? Hier vindt u alle informatie.

Direct een afspraak maken? Bel ons. Wij komen graag bij u langs voor  een vrijblijvend oriënterend gesprek.Naar de website

Contact
 
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
088 - 319 80 80 info@hoornwijckgroep.nl