6

Fiscaal advies en financiële planning

Een goede voorbereiding is het halve werk

 

Meer bieden dan alleen het opstellen van uw jaarlijkse aangifte!

Dit begint al door uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op een zo efficiënt mogelijke wijze samen te stellen. Daartoe proberen wij zoveel mogelijk de reeds bekende gegevens bij de Belastingdienst over uw aangifte elektronisch op te vragen. Uiteraard na uw toestemming!

Hoornwijck Groep streeft ernaar zoveel mogelijk klanten bij de Belastingdienst aan te melden voor Horizontaal Toezicht. Dit biedt de mogelijkheid tot snel vooroverleg met de Belastingdienst en helderheid vooraf over de juiste toepassing van wet-en regelgeving. U weet direct waar u aan toe bent en komt achteraf niet voor verrassingen te staan. 

Helderheid verschaffen wij ook door te werken met vaste prijzen voor een aangifte met daarbij de zekerheid van een goede controle van de aanslagen.

Maar de echte uitdaging vinden wij: “Meer halen uit uw aangifte dan alleen het samenstellen daarvan!” Voortdurend zoeken wij proactief naar mogelijkheden en oplossingen. Daartoe werken wij met diverse rekenmodellen. Wel of geen auto van de zaak? Uw hypotheek oversluiten? Een hypotheek van uw eigen BV? Omzetting van uw onderneming in een BV? De onderneming fiscaal vriendelijk overdragen aan uw kinderen? Beleggen in box 3 of juist in een BV? De onderneming juridisch splitsen of juist fuseren?

Van groot belang is ook uw eigen persoonlijke financiële positie als ondernemer en particulier. Zijn er voldoende toekomstige oudedagsvoorzieningen? Hoe ziet uw positie eruit op pensioendatum? Het opstellen van een financiële planning geeft u een goed inzicht in uw huidige positie en welke maatregelen u kan nemen om de doelstelling(en) te behalen die u zichzelf heeft gesteld. Hoornwijck Groep heeft de specialisten om u daarin verder te begeleiden. In die begeleiding kijken we ook naar estate planning. Wat gebeurt er bij overlijden met uw vermogen en wat zijn uw wensen? Sluiten deze aan bij uw huidige testament? Hoe zit het met uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Wilt u de kinderen nu of in de toekomst laten delen in uw vermogen? Heel veel vragen waarop we samen met u op zoek gaan naar antwoorden daarbij rekening houdend met de diverse fiscale en juridische mogelijkheden, maar bovenal uw persoonlijke wensen!

Contact
 
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
Park Hoornwijck 2
2289 CZ Rijswijk (ZH)
Postbus 1104
2280 CC Rijswijk (ZH)
088 - 319 80 80 info@hoornwijckgroep.nl